Chúng tôi là ai

Ekinex được thành lập năm 2012 với sự tham gia của một nhóm kỹ thuật viên chuyên nghiệp trong  vực tự động hóa và trong tiêu chuẩn KNX nói riêng. Đến nay Ekinex đã trực tiếp có mặt tại 98 quốc gia trên thế giới. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển của nó đã tạo ra các hệ thống điều khiển cho ngôi nhà và tòa nhà kết hợp giá trị của công nghệ tự động hóa gia đình và sự đổi mới, tính thẩm mỹ của thiết kế và sự chú ý đến từng chi tiết.