McDonald's

Phân loại dự ánDịch vụ thương mại
Địa điểm
Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm
Âm thanh nền
Nhà đầu tư
Good Day Hostpitality


Luxury Retail Shop

Phân loại dự ánLuxury Retail Shop
Địa điểm
Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm
CCTV và âm thanh đa vùng
Nhà đầu tư
TamSon fashionOffice

Phân loại dự ánOffice
Địa điểm
Thành phố Vũng Tàu
Sản phẩm
CCTV và âm thanh, ánh sáng
Nhà đầu tư
SEC & VietsovResidential

Phân loại dự ánEntertainment Room
Địa điểm
Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm
CCTV và âm thanh, ánh sáng
Nhà đầu tư
Lamson HCM


Private Villa

Phân loại dự ánPrivate Villa
Địa điểm
Vinhomes Tân Cảng
Sản phẩm
CCTV và âm thanh, ánh sáng


Yoga Fitness

Phân loại dự ánYoga Fitness
Địa điểm
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Sản phẩm
CCTV và âm thanh, ánh sáng